Brīvzemē nav likumu un noteikumu, bet ir principi. Tie ir sekojoši un saistoši katram Brīvzemes iemītniekam:

 

Es esmu brīvs Cilvēks, kas ir manas Esības pamats

 

Mana Esība nosaka to, kas es esmu, ko es domāju, ko es saku, ko es daru un kā es mijiedarbojas ar citiem Cilvēkiem un Zemi.

 

Es esmu brīvs Cilvēks un manas brīvības un tiesību vienīgās robežas ir cita Cilvēka brīvība un tiesības.

 

Mani vārdi vai darbības nevar ierobežot vai apspiest cita Cilvēka brīvību un tiesības.

 

Es esmu nācis šajā pasaulē un man ir tiesības izpaust sevi uz Zemes kā brīvam Cilvēkam.

 

Man ir tiesības brīvi un atbildīgi izmantot visu, ko pasaule man piedāvā un izturēties pret to, kā gādīgam saimniekam, rūpējoties par Zemes un nākamo paaudžu pēctecību un ilgtspēju.

 

Es esmu brīvs domāt, runāt un rīkoties saskaņā ar savu Sirds-Apziņu.

 

Es izturos atbildīgi pret savām domām, vārdiem un darbiem, apzinoties, ka tas viss ietekmē mani, citus Cilvēkus un pasauli.

 

Mans ķermenis ir man Dabas dots un ar tā palīdzību es realizēju savu Esību šajā dzīvē. Mans ķermenis ir mana atbildība un es esmu brīvs ar to darīt visu, ko uzskatu par labu esam, bez ierobežojumiem vai iejaukšanās no citu Cilvēku puses.

 

Es redzu un uztveru citus Cilvēkus kā brīvus Cilvēkus, esmu brīvs mijiedarbības, balstoties uz brīvo gribu un harmoniskiem sadarbības principiem

 

Es apzinos, ka mana pasaules uztvere mijiedarbībā ar citu Cilvēku pasaules uztveri rada kopējo realitāti.

 

Manu brīvību var ierobežot tikai cita Cilvēka brīvība un brīvā griba, kuru es nepārkāpju.